Vi er specialister i brugerdrevne
løsninger til sundhedsområdet

Journl udspringer fra Aarhus Universitetshospital, og vi er specialister i at udvikle digitale sundhedsløsninger, der sætter mennesket i centrum. Vores proces bygger på dyb indsigt i det enkelte område, og samskabelse med klinikere og patienter.

Det starter med indsigt

Indsigt i det enkelte område er udgangspunktet for alle vores projekter og essentielt for at skabe reel forandring. Vores team er uddannet og har års erfaring indenfor sundhedsområdet. Det lader os tale i øjenhøjde med klinikere og patienter, og hurtigere opnå forståelse for de unikke kompleksiteter, der kendetegner afdelingerne, vi møder.

Designtænkning sætter mennesket i centrum

Alle vores løsninger udvikles i tæt samarbejde med både klinikere og patienter. Feltarbejde, workshops og løbende brugertests er kernen i vores arbejde, og vores proces er udviklet til at lede os sikkert gennem de mange tekniske, administrative og menneskelige kompleksiteter indenfor sundhedsområdet.

Hurtigt i hænderne på brugerne,
giver den bedste feedback

Vores mål er altid at få en tidlig udgave af produktet i hænderne på klinikere og patienter så hurtigt som muligt. Det giver reel feedback og validerer kernefunktionerne tidligt i processen, så vi kan tilpasse hurtigere og billigere.

En proces, der skaber værdi

Mere kvalitet
i løsningen

Gennem en samskabende proces dikteres og prioriteres fokusområderne i løsningen af brugerne og deres behov. Det sikrer et slutprodukt, som er mere målrettet og fokuseret på reel problemløsning.

Hurtigere til den rigtige løsning

Brugerinvolvering kan virke som en lang og tung proces. Men virkeligheden er, at man oftest når hurtigere frem til løsninger på kerneudfordringerne, samt sparer tid og ressourcer på unødige features og kompleksitet.

Samskab giver
ejerskab

Dyb involvering i processen giver ejerskab for alle parter - fra styregrupper og patientforeninger til den enkelte kliniker og patient. Det giver ikke kun en bedre udviklingsproces, men styrker også implementeringen på både hospital- og patientside.

"Jeg er først begyndt at registrere min medicin, efter jeg har fået appen.

Før jeg fik appen, så gad jeg overhovedet ikke at registrere mit medicinforbrug, da det var for stort et arbejde."

Patient, Blødercenter, Aarhus Universitetshospital

Måske kan vi også hjælpe
med din udfordring?

Kontakt os