Udskift papirskemaer med et intuitivt værktøj, der giver feedback og indsigt

Appen øger datakvaliteten
og giver patienten feedback

Journl App gør det let for patienter at registere hurtigt og korrekt - når de vil, og hvor de vil. Appen giver patienter indsigt i egen udvikling, hvilket øger compliance og hjælper dem til at mestre deres sygdom. Patienten er en aktiv medspiller i sit eget behandlingsforløb, da de i højere grad bliver informeret og inddraget under forløbet. Patientens fordele:
 • Hurtigere og lettere at registere korrekt
 • Øget sygdomsindsigt gennem feedback
 • Lærer at handle på baggrund af egne data

Tre kernefunktioner,
der skaber bedre data

Video sikrer en
god start på forløbet

Første gang Journl App åbnes, vises en række videoer som forklarer patienterne, hvordan de skal registrere, og hvad formålet med at registrere er. Patienter udtaler, at videoerne skaber tryghed og bidrager til, at de føler sig ordentligt klædt på, når de skal bruge appen. Alt videomateriale udarbejdes specifikt til hver case, så vi sikrer, at de er målrettede og er i øjenhøjde med patienten.

Digital registrering
skaber bedre rammer 

I appen deles registreringen op i små overskuelige bidder med ét spørgsmål per skærm. Det skaber en bedre og mere fokuseret oplevelse for brugeren, og sikrer bedre data. Yderligere kan vi med appen benytte en række forskellige input-typer, så vi altid giver brugeren det optimale redskab til hver enkelt spørgsmål. 

Feedback motiverer
til engagement

Journl App giver patienterne løbende feedback på deres registreringer og progression. Patienterne kan tilgå egne data og dermed opnå indsigt i deres udvikling. Den øgede indsigt lærer patienterne om deres sygdom og sætter dem i stand til at tage handling og være en mere aktiv del af behandlingsforløbet.

Tre kernefunktioner
der skaber bedre data

Video sikrer en
god start på forløbet

Første gang app’en åbnes, vises en række videoer som forklarer patienterne hvordan de skal registrere, og hvad formålet med deres registreringer er. Patienter udtaler at videoerne skaber tryghed og gør at de føler sig ordentligt klædt på, når de skal anvende appen. Alt videomateriale udarbejdes specifikt til hver case, så vi sikrer at de er målrettede og er i øjenhøjde med patienten.

Digital registrering
skaber bedre rammer 

I appen deles registreringen op i små overskuelige bidder med ét spørgsmål per skærm. Det skaber en bedre og mere fokuseret oplevelse for brugeren, og sikrer bedre data. Yderligere kan vi med appen benytte en række forskelige typer af inputs, så vi altid giver brugeren det optimale redskab til hver enkelt spørgsmål. 

Feedback motiverer
til engagement

Appen giver patienterne løbende feedback på deres registreringer og progression. Patienterne kan tilgå egne data og dermed opnå indsigt i deres udvikling. Øget indsigt gør det muligt for egenmestring og patienterne kan tage handling over egen sygdom. 

Klinikerværktøj giver indsigt

Klinikerværktøjet er et stærkt redskab til at styre patienternes registreringsforløb, samt se og interagere med de registrederede data.

Forløbsstyring

Opret, rediger og afslut registreringsforløb på patientniveau i et simpelt og intuitivt værktøj, der er let at bruge

Data er altid opdateret

Så snart patienten har registreret, kan data ses i klinikerværktøjet. Herfra kan det tilgås i overblikket eller eksporteres til f.eks. EPJ

Overblik og indsigt

Klinikerværktøjets overblik skabes specielt til hvert område, så det giver det bedste billede af patientens data - præsenteret visuelt og enkelt.
Effektivisering
af arbejdsgange
 • Fjerner scanning af papirskemaer 
 • Sikrer patienterne HAR registreret inden de møder på hospitalet
 • Effektiv “lukning” af patienter for at udløse DRG udbetaling, og melde patienten færdig behandlet
17%
i sparet administrationstid
med Journl fremfor papirskemaer

Alle platformens forløb skræddersyes til de enkelte områder i tæt samarbejde med klinikere og patienter

Regulatoriske krav

CE-mærkning
- Produktets kvalitetsstempel
Journl Platform er et CE-mærket medicinsk udstyr og overholder dermed den gældende EU-lovgivning. Produktet er et lavrisiko produkt, klassificeret i klasse I og er CE-mærket i overensstemmelse med EU direktivet: Medical device directive 93/42/EEC.

Dokumentationsniveauet og kravene for et Klasse I software omfatter en række harmoniserende standarder og krav:
 • ISO 14971:2012
  Application of risk management to medical devices
 • 62304:2006
  Software lifecycle processes
 • IEC 62366:2008
  Application of usability engineering to medical devices
 • Klinisk evaluering
ISO 13485:2016 certificering
- Virksomhedens kvalitetsstempel
Journl A/S er ISO 13485:2016 certificeret, hvilket betyder, at vores kvalitetsledelsessystem overholder den gældende lovgivning. Certificeringen sikre kvaliteten af alle processer under produkts levetid; startende med brugerinddragelse, design og opsætning af krav i de indledende faser til test, installation og service i de sidste faser.

Certificeringen dokumenterer at vi i stand til at kunne tilbyde et medicinsk udstyr og relaterede services, der altid møder kundernes og de regulatoriske krav.
Medical device regulation (MDR)
Den 26. Maj 2020 træder den nye forordning: Medical device regulation(MDR) i kraft. Dette betyder at Journl Platform vil gå fra en klasse I til en Klasse IIa, med ISO 13485:2016 certificeringen, er Journl Platform klar til at CE-mærkes i en Klasse IIa.